REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

  1. Firma Copa.pl Paweł Kopala nie rejestruje i nie przechowuje żadnych danych, które pozyskiwane są w procesie rezerwacji i zakupu biletów na stronie copa.pl
  2. Rezerwacja i zakup biletów odbywa się za pomocą portalu biletyna.pl, polityka prywatności serwisu jest dostępna na: https://biletyna.pl/static/polityka-prywatnosci.html
  3. Klient może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: info@copa.pl